NLP

Amir Rozenfeld

Amir Rozenfeld

  אני מכיר את תמיר שנים רבות כחבר, שותף לרעיון עסקי וכמאמן אישי תמיר אדם מקצוען ומוכשר ביותר בתחומים של העצמה

Read More »
Shlomit Ben Dror

Shlomit Ben Dror

  מהיכרותי רבת השנים עם תמיר, גם במישור האישי וגם במישור המקצועי, מדובר  באדם בעל איכויות יוצאות דופן. במהלך השנים עברתי

Read More »